Terug naar Medewerkers

Irene Timmerman

Professionele zorg op maat!

Medewerkers
Een team van professionals op gebied van buik, darmen, bekken, bekkenbodem
en motoriek staat voor u en uw kind klaar: kindertherapeuten, kindercoach, voedingscoach
en verzorgende IG . Ons team heeft de benodigde opleidingen, kennis en ervaring  in hun
specifieke vakgebied om kinderen en jongeren te helpen met langdurige buikpijn,
plas en/of poepproblemen en gerelateerde problematiek. Dankzij de bundeling van deze
kennis en ervaring kunnen wij een totaalpakket bieden aan zorg.

Mijn naam is:
Irene Timmerman

Beroep:
Kindercoach als zelfstandige en drie dagen per week in het speciaal
basisonderwijs, coach de Kinderen Scheiden mee, Coole kikker,
Rots en Water trainer.

Affiniteit met:
Kinderen tot en met 13 jaar en het (speciaal) basisonderwijs,
waar het kind centraal staat en samen met gezin of leerkrachten soms
wat extra hulp nodig is. Met 1 op 1 coachen en weerbaarheidstraining,
zowel
individueel al ook in groepsverband, bespreken we emotioneel
lastige
situaties, die ze op school of thuis ervaren.
Emoties zoals
bijvoorbeeld boosheid, verdriet, of faalangst.
Soms is het
lastig om vriendjes te maken, hebben kinderen moeite
om grenzen aan te geven , durven kinderen
geen nee te zeggen.
O
f waarom doet iemand anders niet zo aardig?

Als ouders scheiden gebeurt er veel met het kind. Kinderen scheiden mee
en het systeem om hen heen vera
ndert. Dit heeft tijd nodig en brengt veel
emotie
met zich mee. Ik zie mezelf als de stem van het kind en kijk mee door
de ogen van het kind.

Op speelse wijze met kleuren, tekenen, spelen en nog veel meer methodieken
en spelvormen
komen plezier, talent en emotie bij elkaar en bouwen we aan een
oplossing om lekker  in je vel te zitten!

Bij-/nascholing:
De kinderen Scheiden mee/ Methodiek Het Zandkastelenprogramma®
Rots en water (groepstraining weerbaarheid)
Coole Kikker sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Adiona, lidnummer 980