Terug naar Medewerkers

Deborah Cabal

Professionele zorg op maat!

Medewerkers
Een team van professionals op gebied van buik, darmen, bekken, bekkenbodem
en motoriek staat voor u en uw kind klaar: kindertherapeuten, kindercoach, voedingscoach
en verzorgende IG . Ons team heeft de benodigde opleidingen, kennis en ervaring  in hun
specifieke vakgebied om kinderen en jongeren te helpen met langdurige buikpijn,
plas en/of poepproblemen en gerelateerde problematiek. Dankzij de bundeling van deze
kennis en ervaring kunnen wij een totaalpakket bieden aan zorg.

Mijn naam is:
Deborah Cabal

Beroep:
Kinderoefentherapeut en oefentherapeut Cesar
(paramedisch beroepsbeoefenaar)

Affiniteit met:
Als kinderoefentherapeut behandel ik problemen bij kinderen op gebied van
bewegen (motoriek, schrijfmotoriek, houding, rug- en nekklachten, scoliose,
hoofdpijnklachten, revalidatie, buikpijnklachten, klachten bij plassen en poepen,
ademhalingsklachten etc.

In 2014 heb ik mijn Bachelor of Science afgerond. Tijdens deze studie heb ik
onderzoek gedaan naar het voorbereidend schrijven bij oudste kleuters.
Daarom doe ik veel op gebied van de schrijfmotoriek en geef daarnaast ook
trainingen aan leerkrachten over de schrijfmotoriek.

Ook heb ik affiniteit met baby’s. Dat kan zijn voor een voorkeurshouding, veel huilen
of een motorische achterstand.

Bij-/nascholing:
– problemen op gebied van motoriek
– problemen op gebied van de schrijfmotoriek
– behandeling en begeleiden van kinderen met een scolisoe
– baby’s en peuters
– EHBO bij kinderen

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Ik ben lid van onze beroepsvereniging Vvocm: 202844
Mijn KP (kwaliteitsregister paramedici) nummer: 49901069194