Terug naar Medewerkers

Jody Schenk

Professionele zorg op maat!

Medewerkers
Een team van professionals op gebied van buik, darmen, bekken, bekkenbodem
en motoriek staat voor u en uw kind klaar: kindertherapeuten, kindercoach, voedingscoach
en verzorgende IG . Ons team heeft de benodigde opleidingen, kennis en ervaring  in hun
specifieke vakgebied om kinderen en jongeren te helpen met langdurige buikpijn,
plas en/of poepproblemen en gerelateerde problematiek. Dankzij de bundeling van deze
kennis en ervaring kunnen wij een totaalpakket bieden aan zorg.

Mijn naam is:
Jody Schenk

Beroep:
Psychomotorisch therapeut (PMT)

Affiniteit met:
Psychomotorische therapie is een ‘doe’-therapie, waarbij bewegen als middel wordt gebruikt.
PMT maakt gebruik van bewegingsvormen zoals sport- en spelsituaties en lichaamsgerichte
technieken zoals ontspanningsoefeningen. Tijdens deze oefeningen kun je ontdekken en
ervaren welke gedachten en gevoelens er bij je opkomen en hoe je daarmee kunt omgaan.
Door hier inzicht in te krijgen en te leren hoe je dit kan beïnvloeden of accepteren wordt
het mogelijk om je klacht(en) te verminderen of om er op een fijnere manier mee om te gaan.
Thema’s waarmee gewerkt wordt met PMT zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, vertrouwen
in een ander, samenwerken, kracht, agressie, contact, evenwicht, ruimte, onmacht, frustratie,
lichaamsbeleving, controle, assertiviteit, grenzen, hulp vragen, spanning, ontspanning en
nog veel meer.

Bij-/nascholing:
Diagnostiek en behandelinterventies door middel van neuro sequentiële model
Schematische benadering binnen psychomotorische therapie
Yucel methode
Sensitief handelen bij getraumatiseerde kinderen
Behandelen van kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek
Contactgericht leren en spelen

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
NVPMT, lidmaatschapnummer: 109194
Vakregister, lidmaatschapnummer: 109194