Terug naar Praktijkinformatie

Medewerkers

Professionele zorg op maat!

Medewerkers
Een team van professionals waaronder medisch gespecialiseerde medewerkers op gebied van buik,
darmen, bekken en bekkenbodem, kindertherapeuten, kindercoach, voedingscoach, haptonoom
en diëtist staan voor u en uw kind klaar! Ons team bestaat uit deskundigen die de benodigde opleidingen, kennis en ervaring hebben in hun specifieke vakgebied om kinderen en jongeren te helpen met langdurige buikpijn, plas en of poepproblemen en gerelateerde problematiek. Dankzij de bundeling van deze kennis
en ervaring kunnen wij een totaalpakket bieden aan zorg. We werken volgens de nieuwste inzichten om
een persoonlijk behandelplan op maat op te kunnen stellen.

Maaike, Hester, Deborah, Roland, Marion, Renata en Alexia, Hilde

Ondersteunend team:
Interieur verzorgers
Laboratorium
Logopedisten
Telefonisten, administratie