↑ Terug naar Praktijkinformatie

Medewerkers

Professionele zorg op maat!

Medewerkers
Een team van professionals waaronder medisch gespecialiseerde medewerkers op gebied van buik, darmen, bekken en bekkenbodem, kindertherapeuten, kindercoach, voedingscoach en diëtist  staan voor u en uw kind klaar!
Ons team bestaat uit deskundigen die de benodigde opleidingen, kennis en ervaring hebben in hun
specifieke vakgebied om kinderen en jongeren te helpen met langdurige buikpijn, plas en of poepproblemen
en gerelateerde problematiek. Dankzij de bundeling van deze kennis en ervaring kunnen wij een totaalpakket bieden aan zorg. We werken volgens de nieuwste inzichten om een persoonlijk behandelplan op maat op
te kunnen stellen.

Maaike, Hester, Deborah, Roland, Marion, Cilia en Alexia

Ondersteunend team:
Interieur verzorgers
Laboratorium
Telefonisten, administratie